Byggefirma

Som man vet er det mange anledninger der det er hensiktsmessig å leie inn et byggefirma som kan hjelpe med ulike typer byggeprosjekter. I et byggefirma er det nok av erfarne og profesjonelle håndverkere som er spesialister på utbyggelse, små konstruksjoner (f.eks avfallshus eller hageskur) og andre male- og snekkerarbeid i huset eller leiligheten. Når du trenger hjelp med elektriske installasjoner, VVS og bad er det også anbefalt at du leier inn egnede byggefirmaer.

Et byggefirma er vanligvis definert som et selskap hovedsakelig engasjert i en form for byggeaktivitet i byggebransjen, enten på vegne av andre (anleggsarbeid) eller i egen regi.

Checkliste før en avtale med byggefirmaet

Når du velger et byggefirma som skal hjelpe deg med byggeprosjektet, er det viktig å velge riktig byggefirma. Ettersom det er flere ting som kan gå galt mellom deg og byggefirmaet, har vi under samlet noen grunnleggende ting du bør vurdere før du signerer en kontrakt med et byggefirma.

  • Referanser er viktig! Sørg for å be om referanser fra tidligere arbeid. Det kan også være mulig å besøke noe av det de tidligere har bygget?
  • Unngå å forhåndsbetale byggefirmaet. Legg heller opp til avdragsbetaling i løpet av byggetiden.
  • Involver deg selv i bygningen. Dette for å holde orden på arbeidstiden og for å raskt avklare misforståelser som eventuelt oppstår.
  • Diskuter skattefradrag under anbudsprosessen for å få et klart og fullstendig bilde av kostnadene.
  • Velg byggefirma basert på byggets karakter. Hvis hoveddelen av konstruksjonen er f.eks baderommet anbefales at en rørlegger eller flislegger har hovedansvaret for byggeprosjektet. Hvis det handler mest om snekring velg et byggefirma med fokus på snekkring som tar seg av hovedansvaret hvis det for eksempel handler om utvidelse av en etasje.


Velge et bra byggefirma

I de fleste tilfeller kan det være vanskelig å vite på forhånd om et byggefirma kan regnes som bra eller dårlig. Er de tilstrekkelig kompetente, anerkjente og erfarne i det som bygningen handler om? Dersom du selv ikke er erfaring nok eller har tid til å sortere ut dette selv, anbefaler vi at du bruker både referanser fra byggefirmaet og en bekjent som vet mer om byggebransjen og bygging generelt til hjelp. Kanskje du har en slektning eller bekjent som er en håndverker eller er dyktig innen faget. Dersom du ikke har noen bekjente til å hjelpe deg, kan du leie en takstmann eller bygningskonsulent som kan hjelpe deg gjennom hele bygningsprosessen.

Byer i fokus

De følgende utvalgte områder der du kan finne byggefirmaer som kan hjelpe deg med ulike typer byggeprosjekter, for eksempel bygge hus, bygge garasjer, utvidelse av en etasje, bygge vinterhager, maling av hus og mer.